Tiếng AnhThông Dụng Hằng Ngày

Vài cấu trúc trong tiếng Anh khi bạn muốn mời ai đó đi chơi

Vài cấu trúc trong tiếng Anh khi bạn muốn mời ai đó đi chơi
Vài cấu trúc trong tiếng Anh khi bạn muốn mời ai đó đi chơi

Câu hỏi:

– Are you up to anything this evening? cậu có bận gì tối nay không?
– Have you got any plans for …? cậu đã có kế hoạch gì cho … chưa?
.this evening tối nay
.tomorrow ngày mai
.the weekend cuối tuần này
– Are you free …? cậu có rảnh … không?
.this evening tối nay
.tomorrow afternoon chiều mai
.tomorrow evening tối mai
– What would you like to do this evening? tối nay cậu muốn làm gì?
– Do you want to go somewhere at the weekend? cậu có muốn đi đâu vào cuối tuần không?
-Would you like to join me for something to eat? cậu có muốn đi ăn cùng tớ không?
– Do you fancy going out tonight? cậu có muốn đi chơi tối nay không?

Câu trả lời

*sure: chắc chắn rồi
*I’d love to: mình rất thích
*sounds good: nghe được đấy
*that sounds like fun: nghe hay đấy
*sorry, I can’t make it tiếc quá, mình không đi được rồi
*I’m afraid I already have plans: mình e là mình đã có kế hoạch khác rồi
*I’m too tired: mình mệt lắm
*I’m staying in tonight: tối nay mình ở nhà
*I’ve got too much work to do: mình còn phải làm nhiều việc lắm
*I need to study: mình phải học bài
*I’m very busy at the moment: hiện giờ mình bận lắm

(st)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s