English news

Lê Hoàng Mỹ Linh tăng 1.5 điểm IELTS chỉ sau 22 buổi học lớp Pre-IELTS 1

Ngày cuối năm 2014 tại ICA được khép lại bằng niềm vui của bạn Lê Hoàng Mỹ Linh với bài test IELTS cuối khóa Pre-IELTS 1 như sau:
Listening: điểm đầu vào IELTS 5.0 (20/40), điểm test cuối khóa: IELTS 6.0 (28/40).
Reading: điểm đầu vào IELTS 5.5 (21/40), điểm test cuối khóa: IELTS 7.0 (31/40).
Writing: điểm đầu vào IELTS 3.5-4.0, điểm test cuối khóa: IELTS 5.0.

Gặp Linh vào tháng 11/2014, Linh chia sẻ mục tiêu IELTS của mình là 6.5-7.0, nhưng với kết quả Writing của Linh, giáo viên ICA đã tư vấn Linh nên tham gia chương trình Pre-IELTS để cải thiện vốn từ vựng, khả năng lập luận và diễn đạt ý cũng như hoàn thiện những kỹ năng khác. Sau 22 buổi tham gia khoá học, Linh đã làm bài test lần 2 và đạt được số điểm vượt trội. Thật là một món quà đầy ý nghĩa cho ICA vào ngày cuối năm 2014.

Listening: điểm đầu vào IELTS 5.0 (20/40):

Listening: điểm test cuối khóa: IELTS 6.0 (28/40):

Reading: điểm đầu vào IELTS 5.5 (21/40):

Reading: điểm test cuối khóa: IELTS 7.0 (31/40):

Writing đầu vào – TASK 1:

Writing đầu vào – TASK 2:

Writing đầu ra –  TASK 1:

Writing đầu ra –  TASK 2:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s