Real English Phrases

5 ways to Respond to an Apology

Khi gặp một tình huống mà người đối diện xin lỗi bạn về một vấn đề nào đó thì đây là 5 cách sẽ giúp bạn ứng xử tốt hơn.

Cùng cải thiện tiếng Anh của mình với ICA.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s