Tiếng AnhThông Dụng Hằng Ngày

10 Phrases for Asking for information

Hôm nay chúng ta tìm hiểu về những cách để hỏi thông tin với nhau nhé. 10 Phrases này sẽ giúp các bạn trao đổi thông tin và tìm hiểu được nhiều thông tin cũng như giúp tạo cảm tình khi nói chuyện nhé.

~ICA news~

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s