Illustrated Expressions

Illustrated expressions – a lot of

Cách sử dụng của cụm từ “A lot of” trong ví dụ sau sẽ giúp các bạn có cái nhìn tổng quan và dễ nhớ hơn.
Thường xuyên ghé fanpage HỌC VIỆN ANH NGỮ ICA hoặc web anhnguica.com để cập nhật bài mới nhé.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s