Common Mistakes

Common Mistakes: Accuse

Các bạn chú ý nhé cấu trúc “Accuse someone” thường đi với giới từ “of” không đi với giới từ “for”.
Ví dụ các bạn xem bên dưới cũng như ta có như sau:
Accuse someone of something” hoặc “Accuse someone of doing something”.
Thường xuyên ghé fanpage và web anhnguica. com để cập nhật nội dung học tiếng Anh hằng ngày.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s