Tiếng AnhThông Dụng Hằng Ngày

5 Phrases for Responding to Good News

Khi nghe tin một điều tốt đẹp hay thành công của bạn bè người thân, chúng ta phải nói gì để biểu lộ chân thành của mình.

Đây là 5 cấu trúc giúp các bạn vượt qua tình cảnh này. Theo dõi fanpage và website: anhnguica.com để cập nhật thông tin thường xuyên nhé.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s