Tiếng AnhThông Dụng Hằng Ngày

10 Phrases for introductions

Trong giao tiếp thì sự gặp gỡ lần đầu rất quan trọng, mọi ấn tượng lúc gặp đầu tiên sẽ giúp những mối quan hệ phát triển. Hôm nay ICA giới thiệu 10 đoạn hội thoại như sau:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s