Tiếng AnhThông Dụng Hằng Ngày

Talking about ability – Part 1

Để nói về chủ đề “Talking about ability” ICA đã sưu tầm những câu hội thoại sau, nhằm giúp các bạn có cái nhìn tổng quan hơn ý diễn đạt.

Ví dụ:  I could work hard. Now I can’t. I’m too old.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s