Real English Phrases

10 Phrases for asking for someone’s opinion.

Đây 10 cách để nói về ” Asking for someone’s opinion”. Mọi người biết nhiều cách để diễn đạt, chúng ta sẽ làm cho phong phú hơn khi giao tiếp cũng như làm cho tình huống giữa mọi người có sự cuốn hút hơn.

Ghé fanpage ICA để cập nhật thường xuyên nội dung nhé.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s