Tiếng Anh Du Lịch

Tiếng Anh Du Lịch – Seeing a Guest Off

Tiếng Anh Du Lịch – Seeing a Guest Off

Bối cảnh: Cô Smith thanh toán tiền phòng. Cô ta có bâ gói hành lý. Người hầu phòng đến giúp cô ta.
Scene: Miss Smith has checked out. She has three pieces of baggage. A bellman comes to help her.

Xin chào cô. Tôi có thể giúp cô xách mấy cái giỏ của cô được không?
B: Good afternoon, madam. May I helps you with your bags?

G: Ông có thể gọi một chiếc Taxi cho tôi được không? Tôi vừa mới trả lại phòng.
G: Could you call a taxi for me? I have just checked out.

B: Vâng. Cô đi đâu?
B: Yes. Where to, madam?

G: Sân bay.
G: The airport.

B: Làm ơn đợi trong giây lát (Một vài phút sau đó)
B: One moment, Please.(A few minutes later)

B: Xin lỗi đã để cô chờ. Taxi đợi cô ngoài cổng chính.
B: Sorry to have kept you waiting, madam. The taxi is waiting for you at the main entrance.

G: Cảm ơn. Làm ơn đưa những thứ hành lý của tôi ra xe taxi được không?
G: Thank you. Would you please take my baggage out to the taxi?

B: Chắc chắn là được. (Người hầu phòng để tất cả hành lý vào thùng xe).
B: Certainly, madam. (The bellman puts all the bags into the boot.)

B: Có ba gói hành lý trong đó. Có đúng không thưa cô?
B: There are three pieces in all. Is that correct, madam?

G: Vâng, đúng rồi. (Người hầu phòng mở cửa xe hơi).
G: Yes. You are right. (The bellman opens the door of the car.)

B: Xin mời.
B: Please.

G: Cám ơn nhiều.
G: Thank you very much.

B: Thưa cô, đây là bổn phận của tôi. Hy vọng gặp lại cô. Tạm biệt và chúc cô một chuyến đi thật vui.
B: It‟s my pleasure, madam. Hope to see you again. Good-bye and have a nice trip.

G: Tạm biệt.
G: Good-bye.

(st)

Xem nhiều bài học hơn: TẠI ĐÂY

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s