Tiếng Anh Du Lịch

Tiếng Anh Du Lịch – Welcoming a Guest

Tiếng Anh Du Lịch – Welcoming a Guest


Dialog A. Welcoming a Guest.
Scene: A guest (G) steps into the hotel. A doorman (D) and a bellman (B) welcom him at the antrance to the hotel.

Bối cảnh: Một người khách (G) bước vào khách sạn. Một người gác cửa (D) và một người hầu phòng (B) đón khách tại cửa khách sạn.

D: Xin chào ông. Mời vào khách sạn.
D: Good morning, sir. Welcom to our hotel.

G: Cảm ơn.
G: Thank you.

B: Xin chào ông. Tôi có thể mang hành lý giúp ông.
B: Good morning, sir. I‟ll help you with your baggage.

G: Cảm ơn.
G: Thank you.

B: Quầy tiếp tân ở đằng kia. Đi đường này, thưa ông. (Sau khi khách kiểm tra tại quầy, người hầu phòng chỉ phòng cho khách.)
B: The Reception Counter is just over there. This way, please. (After the guest checks in at the counter, the bellman shows his room.)

G: Cám ơn.
G: Thank you.

B: Làm ơn đi lối này. Ông có một chuyến du lịch vui vẻ chứ?
B: This way, please. Did you have a good trip, sir?

G: Vâng, nhưng rất mệt. Bây giờ tôi chỉ muốn tắm nước nóng và ngủ một giấc.
G: Oh, it‟s very tiring. What I want now is to have a hot bath and then have a good sleep.

B: Tôi rất tiếc khi nghe điều đó. Phòng 908 rất rộng và thoải mái. Tôi chắc rằng ông sẽ nghỉ ngơi thoải mái ở đó.
B: I‟m sorry to hear that. Room 908 is spacious and cosy. I‟m sure you‟ll have a good rest there.

G: Rất tốt!
G: That‟s nice.

B: Thưa ông, đây là phòng 908. (Anh ta mở cửa) Xin mời, thưa ông.
B: Here we are, sir. Room 908. (He opens the door). You first, sir.

(ST)

Xem nhiều bài học hơn: TẠI ĐÂY 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s