Anh Ngữ ICA tuyển sinh Gram-Pre Intermediate B
Blog

Tuyển sinh lớp Grammar Pre-Intermediate B khai giảng 8.10

Anh Ngữ ICA tuyển sinh Gram-Pre Intermediate B
Anh Ngữ ICA tuyển sinh Gram-Pre Intermediate B

 

HỌC VIỆN ANH NGỮ ICA TUYỂN SINH LỚP GRAMMAR PRE-INTERMEDIATE B

* Thời gian học: 3 – 5 từ 19h30 – 21h30, gồm 14 buổi

* Khai giảng ngày 8.10

* Học phí: 1.900.000đ/khóa

 

Vui lòng điền thông tin họ tên, số điện thoại của bạn vào mẫu bên dưới để đăng ký khóa học:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s