Blog

Tuyển sinh tháng 9

Anh ngữ ICA tuyển sinh tháng 9
Anh ngữ ICA tuyển sinh tháng 9

 

HỌC VIỆN ANH NGỮ ICA TUYỂN SINH THÁNG 9 CÁC KHÓA HỌC

 

* LUYỆN THI IELTS

– IELTS 5.5: 4.500.000đ (đêm) – 4.300.000đ (ngày)/ 64 giờ/ 32 buổi

– IELTS 6.5: 4.500.000đ (đêm) – 4.300.000đ (ngày)/ 64 giờ/ 32 buổi

– Giải đề IELTS: 600.000đ/ 16 giờ/ 8 buổi

 

* LUYỆN THI TOEIC

– TOEIC 400 – 550: 3.750.000đ (đêm) – 3.550.000đ (ngày)/ 60 giờ/ 30 buổi

– Skill for Cracking the TOEIC test: 1.350.000đ (đêm) – 1.150.000đ (ngày)/ 18 giờ/ 9 buổi

– Giải đề TOEIC: 700.000đ/ 18 giờ/ 12 buổi

 

* ANH VĂN THƯƠNG MẠI

– Elementary: 2.250.000đ (đêm) – 2.050.000đ (ngày)/ 33 giờ/ 22 buổi

– Pre-Intermediate 1: 2.250.000đ (đêm) – 2.050.000đ (ngày)/ 33 giờ/ 22 buổi

– Pre-Intermediate 2: 2.250.000đ (đêm) – 2.050.000đ (ngày)/ 33 giờ/ 22 buổi

 

* ANH VĂN GIAO TIẾP

– Communication Level 1: 1.300.000đ (đêm) – 1.100.000đ (ngày)/ 22.5 giờ/ 15 buổi

 

* LUYỆN NGỮ PHÁP

– Grammar Elementary: 1.500.000đ (đêm) – 1.300.000đ (ngày)/ 22.5 giờ/ 15 buổi

– Grammar Pre-Intermediate 1: 1.500.000đ (đêm) – 1.300.000đ (ngày)/ 21 giờ/ 14 buổi

– Grammar Pre-Intermediate 2: 1.900.000đ (đêm) – 1.700.000đ (ngày)/ 28 giờ/ 14 buổi

 

* LUYỆN PHÁT ÂM

– American Pronunciation: 1.900.000đ/ 30 giờ/ 30 buổi

 

* ANH VĂN THIẾU NHI

– English for Teenagers: 1.000.000đ (đêm) – 800.000đ (ngày)/ 16 giờ/ 8 buổi

 

Gọi ngay hot line 08 6675 3305 để đăng ký xếp lớp hoặc để lại thông tin theo mẫu dưới đây:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s