Blog

Tuyển sinh lớp Communication 2 khai giảng 21.8

Anh ngữ ICA tuyển sinh lớp Communication 2
Anh ngữ ICA tuyển sinh lớp Communication 2

 

HỌC VIỆN ANH NGỮ TUYỂN SINH LỚP COMMUNICATION 2

* Thời gian học: 2 – 4 – 6 từ 18h – 19h30, gồm 18 buổi

* Khai giảng 21.8

* Học phí: 1.350.000đ/khóa

 

Vui lòng điền thông tin họ tên, số điện thoại của bạn vào mẫu bên dưới để đăng ký khóa học:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s