Illustrated Expressions

illustrated expressions: A pair of.

Ta thường dùng cụm từ “ a pair of ” để chỉ hai vật giống nhau về kích thước và hình dạng, tức cùng một loại và đi chung với nhau. Khi dùng theo cách này thì động từ có thể ở hình thức số ít hoặc số nhiều đều được.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s